معنی و ترجمه کلمه living chess به فارسی living chess یعنی چه

living chess


ورزش : شطرنج با مهره هاى جاندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها