معنی و ترجمه کلمه load diagram به فارسی load diagram یعنی چه

load diagram


نمودار بار
علوم مهندسى : دياگرام بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها