معنی و ترجمه کلمه load guage به فارسی load guage یعنی چه

load guage


عمران : قپان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها