معنی و ترجمه کلمه load limit به فارسی load limit یعنی چه

load limit


حد بار
علوم مهندسى : اندازه بار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها