معنی و ترجمه کلمه lobe به فارسی lobe یعنی چه

lobe


قطعه( در اندامها)،نرمه( مثل نرمه گوش)،اويز،بخش پهن وگردى که بچيزى اويخته يا پيش امده باشد،لخته ،گوشه ،بخشى از عضله يا مغز
شيمى : لب
روانشناسى : قطعه
ورزش : دايره سازى
علوم هوايى : يکى از دو يا چهار جزء تشکيل ده نده پرتو رادار جهت ياب از انتن مجهز به بازتابنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها