معنی و ترجمه کلمه local apparent noon (lan) به فارسی local apparent noon (lan) یعنی چه

local apparent noon (lan)


علوم دريايى : ظهر شرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها