معنی و ترجمه کلمه local option به فارسی local option یعنی چه

local option


اختيار تعيين محل معينى( براى سکونت ياازدواج وغيره)،اختيار تعيين چيزى درمحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها