معنی و ترجمه کلمه local به فارسی local یعنی چه

local


داخلى ،لاخ ،لاخى ،محلى ،مکانى ،موضعى ،محدود بيک محل
کامپيوتر : موضعى
عمران : محلى
معمارى : محلى
قانون ـ فقه : اخبار محلى
روانشناسى : محلى
علوم هوايى : موضوعى
علوم نظامى : شهرى
<

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده