معنی و ترجمه کلمه locality به فارسی locality یعنی چه

locality


زاويه ،محليت ،جا،محل خاص ،محل ،موضع ،مکان
قانون ـ فقه : محل وقوع
روانشناسى : محل
علوم نظامى : محل مخصوص مکان جغرافيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها