معنی و ترجمه کلمه localize به فارسی localize یعنی چه

localize


متمرکز کردن ،در يک نقطه جمع کردن ،محلى کردن ،موضعى ساختن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها