معنی و ترجمه کلمه location به فارسی location یعنی چه

location


وضع ،جايگاه ،موقعيت ،تعيين محل ،جا،مکان ،اندرى
علوم مهندسى : مسير
کامپيوتر : مکان يابى
عمران : محل
معمارى : موقعيت
روانشناسى : موضع
علوم نظامى : وضعيت مکانى جا دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها