معنی و ترجمه کلمه locked-in به فارسی locked-in یعنی چه

locked-in


ورزش : ناتوانى موج سوار در خروج از موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها