معنی و ترجمه کلمه locomotor behavior به فارسی locomotor behavior یعنی چه

locomotor behavior


روانشناسى : رفتار جابه جايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها