معنی و ترجمه کلمه locus standi به فارسی locus standi یعنی چه

locus standi


حق حضور در دادگاه يا مجلس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها