معنی و ترجمه کلمه lodgement به فارسی lodgement یعنی چه

lodgement


)lodgment(منزل گيرى ،استقرار،جايگزينى ،سپارش پول ،وديعه گذارى ،(نظ ).موضع گيرى
قانون ـ فقه : تسليم عرضحال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها