معنی و ترجمه کلمه lodgment or lodge به فارسی lodgment or lodge یعنی چه

lodgment or lodge


منزل گيرى ،سپارش پول ،وديعه گذارى ،موضع ،جاپا،موقعيت ،پايگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها