معنی و ترجمه کلمه loft bombing به فارسی loft bombing یعنی چه

loft bombing


بمباران از ارتفاع زياد
علوم نظامى : بمباران قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها