معنی و ترجمه کلمه loft به فارسی loft یعنی چه

loft


زاويه سطح قسمتى از سر چوب گلف دور از قسمت عمودى ،ضربه اى که گوى گلف را در مسير منحنى بالا ميبرد،ارتفاع گوى گلف از زمين ،اطاق زير شيروانى ،اطاق نزديک سقف ،کبوترخانه ،اسمان ،فراز،سقف ،بلند کردن ،در زير شيروانى قرار دادن ،توپ هوايى زدن
ورزش : ضربه زدن هوايى بصورت قوسى رها کردن گوى بولينگ در هوا که به شدت به مسير بخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها