معنی و ترجمه کلمه logarithmic decrement به فارسی logarithmic decrement یعنی چه

logarithmic decrement


الکترونيک : کاهش لگاريتمى
علوم هوايى : کاهش لگاريتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها