معنی و ترجمه کلمه logic operation به فارسی logic operation یعنی چه

logic operation


عمل منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها