معنی و ترجمه کلمه logic به فارسی logic یعنی چه

logic


لاجيک ،منطق رياضى ،منطق ،استدلال ،برهان
کامپيوتر : منطق
روانشناسى : منطق
علوم هوايى : منطقى
علوم نظامى : زبان رياضى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها