معنی و ترجمه کلمه logical unit به فارسی logical unit یعنی چه

logical unit


کامپيوتر : واحد منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها