معنی و ترجمه کلمه logical به فارسی logical یعنی چه

logical


منطقى ،استدلالى
کامپيوتر : منطقى
روانشناسى : منطقى
بازرگانى : منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها