معنی و ترجمه کلمه long base method به فارسی long base method یعنی چه

long base method


علوم نظامى : روش تقاطع نقشه بردارى با استفاده از يک باز طولانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها