معنی و ترجمه کلمه long for به فارسی long for یعنی چه

long for


اشتياق چيزى را داشتن ،ارزوى چيزى را داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها