معنی و ترجمه کلمه long leg به فارسی long leg یعنی چه

long leg


ورزش : يکى از مواضع توپگير پشت ميله ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها