معنی و ترجمه کلمه long nose به فارسی long nose یعنی چه

long nose


انبر دم باريک
علوم نظامى : دم باريک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها