معنی و ترجمه کلمه long odds به فارسی long odds یعنی چه

long odds


تفاوت زياد درمسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها