معنی و ترجمه کلمه long on به فارسی long on یعنی چه

long on


ورزش : موضه گرفتن در جلو توپزن و دور از او در طرف ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها