معنی و ترجمه کلمه long play به فارسی long play یعنی چه

long play


)lp(صفحه 33 دور،صفحه طولانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها