معنی و ترجمه کلمه long run equilibrium به فارسی long run equilibrium یعنی چه

long run equilibrium


موازنه بلند مدت قيمتها
قانون ـ فقه : قيمت عادى
بازرگانى : تعادل بلند مدت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها