معنی و ترجمه کلمه long spot به فارسی long spot یعنی چه

long spot


ورزش : موضع گيرى توپگيرى مستقيما "پشت سر محافظ ميله ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها