معنی و ترجمه کلمه long ton به فارسی long ton یعنی چه

long ton


معمارى : تن بزرگ
بازرگانى : تن بزرگ معادل با16 ¹ 1کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها