معنی و ترجمه کلمه long winded به فارسی long winded یعنی چه

long winded


دراز نفس ،پرچانه ،پرگو،(نظ ).مستلزم وقت زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها