معنی و ترجمه کلمه longsighted به فارسی longsighted یعنی چه

longsighted


دوربين ،(مج ).مال انديش ،عاقل ،عاقبت انديش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها