معنی و ترجمه کلمه look alike به فارسی look alike یعنی چه

look alike


کامپيوتر : برنامه مشابه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها