معنی و ترجمه کلمه look به فارسی look یعنی چه

look


زمانى که مدار مين نسبت به عامل انفجار حساسيت نشان مى دهد،نگاه کردن ،نگريستن ،ديدن ،چشم رابکاربردن ،قيافه ،بنظرامدن مراقب بودن ،وانمود کردن ،ظاهر شدن ،جستجو کردن
علوم نظامى : زمان حساسيت مدار مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها