معنی و ترجمه کلمه looking attentively به فارسی looking attentively یعنی چه

looking attentively


قانون ـ فقه : امعان نظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها