معنی و ترجمه کلمه loom به فارسی loom یعنی چه

loom


هاله روشنايى ،کارگاه بافندگى ،دستگاه بافندگى ،نساجى ،جولايى ،متلاطم شدن(دريا)،ازخلال ابريا مه پديدارشدن ،ازدور نمودار شدن ،بزرگ جلوه کردن ،رفعت ،بلندى ،جلوه گرى از دور،پديدارازخلال ابرها
ورزش : قسمت ميانى پارو
علوم نظامى : هاله فا ر دريايى
علوم دريايى : دسته پارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها