معنی و ترجمه کلمه loop antenna به فارسی loop antenna یعنی چه

loop antenna


الکترونيک : انتن حلقوى
علوم هوايى : انتن حلقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها