معنی و ترجمه کلمه loop control به فارسی loop control یعنی چه

loop control


کنترل حلقه زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها