معنی و ترجمه کلمه loop jump به فارسی loop jump یعنی چه

loop jump


ورزش : پرش و چرخش کامل و فرود روى همان لبه اسکيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها