معنی و ترجمه کلمه loop knot tie به فارسی loop knot tie یعنی چه

loop knot tie


علوم نظامى : گره حلقوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها