معنی و ترجمه کلمه loose end به فارسی loose end یعنی چه

loose end


انتهاى تاريانخ ،سر ازاد نخ ،چيز استفاده نشده ،بيکار افتاده ،عاطل ،انتهاى شل هر چيزى ،باقيمانده ،ته مانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها