معنی و ترجمه کلمه loose به فارسی loose یعنی چه

loose


توپ سرگردان بى صاحب ،لق ،گشاد،ول ،بى ربط،هرزه ،بى بندوبار،لوس وننر،بى پايه ،بى قاعده ،رهاکردن ،درکردن(گلوله وغيره)،منتفى کردن ،برطرف کردن ،شل وسست شدن ،نرم وازاد شدن ،حل کردن ،از قيد مسئوليت ازاد ساختن ،سبکبار کردن ،پرداختن
ورزش : مهاجم مها رنشده رها کردن زه و کمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها