معنی و ترجمه کلمه lordliness به فارسی lordliness یعنی چه

lordliness


لرد منشى ،بزرگ منشى ،مناعت ،غرور،تکبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها