معنی و ترجمه کلمه losable به فارسی losable یعنی چه

losable


)loseable(از دست رفتنى ،برباد رفتنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها