معنی و ترجمه کلمه losing game به فارسی losing game یعنی چه

losing game


بازى که باخت ان حتمى مينمايد و خلق بازيکن را تنگ ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها