معنی و ترجمه کلمه loss and gain به فارسی loss and gain یعنی چه

loss and gain


زيان و سود
بازرگانى : ضرر و منفعت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها