معنی و ترجمه کلمه loss appraisal به فارسی loss appraisal یعنی چه

loss appraisal


قبول تلفات در جنگ
علوم نظامى : ضايعات قابل قبول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها